POLICY

Reports

Skolresultat och psykisk ohälsa bland elever, Coronoakommissionen, Underlagsrapport till Delbetänkande 2 – Sverige under pandemin SOU 2021:89.

Hellre rik och frisk, Familjebakgrund och barns hälsa (with Eva Mörk and Anna Sjögren), SNS report, 2014.

Svensk Finanspolitik 2010, 2011 and 2012, reports from the Swedish Fiscal Policy Council.

Livets lotteri och vårt ansvar för de utsatta barnen (with Anna Sjögren) i Se de tidiga tecknen – forskare reflekterar över sju berättelser från förskola och skola, SOU 2010:64.

Nitlott i barndomen – familjebakgrund, hälsa, utbildning och socialbidragstagande bland unga vuxna, IFN Policy Paper nr. 38, 2011.

Utvecklingskraft och omställningsförmåga. En globaliserad svensk ekonomi (with Brauerhjelm and von Greiff). Final report from the Globalization council secretariat, 2009.

Löneskillnader mellan kommuner (with Allan Gustafsson, MAPSEC) expert report for Deluppföljning av den kommunalekonomiska utjämningen, SOU 2006:84.

Advisor

Finansministerns ekonomiska råd, 2022-ongoing

Insynsråd SIEPS, 2021-ongoing

Scientific Advisory Board for The Swedish Agency for Public Management, 2019-ongoing

Board Member Uppsala Diabetes Center, 2021-ongoing

Member of Steering Committee U-CARE, 2018-ongoing

Member of Steering Committee HEFUU, 2018-ongoing

Member of Panel for Social Sciences at The Swedish Research Council, 2018-2020

Advisory Board for ESO (Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi). Report written by Håkan Selin and Spencer Bastani “Riktlinjer för reformerad inkomstbeskattning”, 2018

Advisory Board for ESO (Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi). Report written by Anna Balkfors och Tapio Salonen “Sociala investeringar”, 2018

Panel Member NORFACE Dynamics of Inequality Across the Life-course programme, 2017

Expert on Referee Panel for the Research Council of Norway, 2016

Expert group member for the governmental investigation “Taxing the Financial Sector”, 2015-2016.

Member of the Elector Council for FORMAS, 2015

Expert on referee panel for Forte Conference and Guest Researcher Grant, 2015

Advisory Board: For Torben Andersens report to the ministry of finance “The Welfare and Economic Performance”, 2015

Scientific Board. Stiftelsen Skandia idéer för livet, 2013-ongoing

Member of the Norwegian Ministry of Finance Council for model and method questions, 2013-2015

”Statliga bidrag till kommunerna –i princip och praktik” for ESO (Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi) . The report is written by Matz Dahlberg and Jørn Rattsø, 2010

Other

Department Board, 2021-ongoing

Board Member, Nationalekonomiska föreningen, 2013-2017

Member of The Equal Opportunity Group, Department of Economics, Uppsala University, 2015-2017