POLICY

Reports

Hellre rik och frisk. Familjebakgrund och barns hälsa, (with Eva Mörk and Anna Sjögren) SNS report, 2014.

Svensk Finanspolitik 2010, 2011 and 2012, reports from the Swedish Fiscal Policy Council.

Livets lotteri och vårt ansvar för de utsatta barnen (with Anna Sjögren) i Se de tidiga tecknen – forskare reflekterar över sju berättelser från förskola och skola SOU 2010:64.

Nitlott i barndomen – familjebakgrund, hälsa, utbildning och socialbidragstagande bland unga vuxna” IFN Policy paper no 38, 2011.

Utvecklingskraft och omställningsförmåga. En globaliserad svensk ekonomi (with Brauerhjelm and von Greiff). Final report from the Globalization council secretariat, 2009.

Löneskillnader mellan kommuner (with Allan Gustafsson, MAPSEC) expert report for Deluppföljning av den kommunalekonomiska utjämningen, SOU 2006:84.

Advisor

Member of panel for social sciences at The Swedish Research Council, 2018-ongoing

Scientific advisory board The Swedish Agency for Public Management 2019-ongoing

Member of steering committee U-CARE 2018-ongoing

Member of steering committee HEFUU 2018-ongoing

Advisory board for ESO (Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi). Report written by Håkan Selin and Spencer Bastani “Riktlinjer för reformerad inkomstbeskattning”, 2018

Advisory board for ESO (Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi). Report written by Anna Balkfors och Tapio Salonen Sociala investeringar”, 2018

Appointed adviser for position as Lecturer in Economics at Jönköping University, 2018

Appointed adviser for position as Senior Lecturer in Economics at Umeå University, 2017

Panel member NORFACE Dynamics of Inequality Across the Life-course programme, 2017

Expert on referee panel for the Research Council of Norway, 2016

Expert group member for the governmental investigation “Taxing the Financial Sector” 2015-2016.

Member of the elector council for FORMAS, 2015

Expert on referee panel for Forte Conference and Guest Researcher Grant, 2015

Advisory board: For Torben Andersens report to the ministry of finance “The Welfare and Economic Performance”. 2015

Opponent SNSs report “Sociala investeringar” by Lars Hultkranz, 2014

”Effektvärdering av universella insatser för att förebygga psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Hälsoekonomisk analys och konsekvensbeskrivning för samhället” Forskargruppen för Socialpediatrik, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet. Stiftelsen Skandia idéer för livet, 2013- present

Member of the Norwegian ministry of finance council for model and method questions, 2013-2015

”Statliga bidrag till kommunerna –i princip och praktik” for ESO (Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi) . The report is written by Matz Dahlberg and Jørn Rattsø, 2010

Other

Board member, Nationalekonomiska föreningen, 2013-2017

Member of The Equal Opportunity Group, Department of Economics, Uppsala University 2015-2017