POPULAR WRITING & MEDIA

Non-Academic Articles in Swedish

Är det bättre att vara storasyskon? With Evelina Björkegren, Erik Grönqvist och Björn Öckert), Ekonomisk Debatt 46(5), 2018

Bör ränteavdragen begränsas och i så fall varför och hur mycket? Ledare Ekonomisk Debatt 44(3), 2016

Fördubblad risk dö i förtid för ekonomiskt utsatta barn, with Eva Mörk och Anna Sjögren), DN debatt, Dagens nyheter 2014-10-03.

Utmaningen att kommunicera komplexa samband – exemplet restaurangmomsen, ledare Ekonomisk Debatt 41(5), 2013

Det stora marknadsmisslyckandet Om familjebakgrundens betydelse för barns hälsa (with Anna Sjögren), Tvärsnitt nr 3-4, 2011

Hur stor är risken för bestående hög arbetslöshet? (with Laura Hartman) Ekonomisk Debatt 38:6, 2010

Pensionärer beskattas inte hårdare än löntagare (with Daniel Waldenström) DN debatt, Dagens nyheter 2010-08-18

Reform bör flytta banknotan från skattebetalarna (with Jonas Vlachos), Dagens Industri 2009-12-01

Bonustak hjälper inte, Dagens Industri 2009-09-22.

Inkompetens ska kunna leda till uppsägning (with Pontus Braunerhjelm and Camilo von Greiff), Dagens Nyheter 2009-05-16.

Hur ska Sverige möta globaliseringen? (with Pontus Braunerhjelm and Camilo von Greiff), Ekonomisk Debatt 37(5):20-32, 2009

Effekter av barnomsorgsavgifter på barnafödandet” (with Eva Mörk and Anna Sjögren), Ekonomisk Debatt 37:2, 2009

Media Appearances

Appearance in SVT Vetenskapsstudion discussing birth order effects, 2017

Interview in SVT news program ‘Rapport’ about the effect of lower pay-roll tax for young people, 2011

SR P1 about income tax credit, 2010

SR Lördagsintervjun, 2010