POPULAR WRITING & MEDIA

Non-Academic Articles in Swedish

Ojämlikhet i hälsa under uppväxten, with Eva Mörk och Anna Sjögren,  Ekonomisk Debatt 48(4), 2020

Är det bättre att vara storasyskon? with Evelina Björkegren, Erik Grönqvist och Björn Öckert), Ekonomisk Debatt 46(5), 2018

Bör ränteavdragen begränsas och i så fall varför och hur mycket? Ledare Ekonomisk Debatt 44(3), 2016

Fördubblad risk dö i förtid för ekonomiskt utsatta barn, with Eva Mörk och Anna Sjögren), DN debatt, Dagens nyheter 2014-10-03.

Utmaningen att kommunicera komplexa samband – exemplet restaurangmomsen, ledare Ekonomisk Debatt 41(5), 2013

Det stora marknadsmisslyckandet Om familjebakgrundens betydelse för barns hälsa (with Anna Sjögren), Tvärsnitt nr 3-4, 2011

Hur stor är risken för bestående hög arbetslöshet? (with Laura Hartman) Ekonomisk Debatt 38:6, 2010

Pensionärer beskattas inte hårdare än löntagare (with Daniel Waldenström) DN debatt, Dagens nyheter 2010-08-18

Reform bör flytta banknotan från skattebetalarna (with Jonas Vlachos), Dagens Industri 2009-12-01

Bonustak hjälper inte, Dagens Industri 2009-09-22.

Inkompetens ska kunna leda till uppsägning (with Pontus Braunerhjelm and Camilo von Greiff), Dagens Nyheter 2009-05-16.

Hur ska Sverige möta globaliseringen? (with Pontus Braunerhjelm and Camilo von Greiff), Ekonomisk Debatt 37(5):20-32, 2009

Effekter av barnomsorgsavgifter på barnafödandet” (with Eva Mörk and Anna Sjögren), Ekonomisk Debatt 37:2, 2009

Media Appearances

A selection

UR Samtiden, Hur påverkade skolstängningar spridningen av coronaviruset? 2021 

TV4 on COVID risks for teachers, 2021

SVT News/TT, SvD/TT and Aftonbladet/TT on COVID risks for teachers, 2021

SVT Regional News Skåne on COVID risks for teachers, 2020

SVT Vetenskapsstudion discussing birth order effects, 2017

Expressen regarding Swedish election claims, 2014

SVT Rapport on the effect of lower pay-roll tax for young people, 2011

DN Debatt on whether pensioners have a higher tax burden, 2010

SR P1 on income tax credit, 2010

SR Lördagsintervjun, 2010